Det förekommer cookies på michaeladeler.com. Genom att fortsätta läsa på michaeladeler.com godkänner du detta. Läs mer om cookies här.

01
/oktober
18:17

AUTUMN VIBES

Pants – Cheap Monday // Sweater – HERE // Vest – Zara // Hat – H&M // Sunnies – Anine Bing // Gloves – Hollies // Shoes – Rapide Soul // Bag – Poléne Paris 

Gud vad kallt det har varit här idag, helt sjukt. Jag tog på mig mössa och vantar direkt, bästa valet jag gjort, haha. Hur som helst så träffade jag upp min kompis Sara för en lunch på Mr Cake och efter det gick jag direkt och mötte upp Yohanna för en kaffe och för att få lite hjälp med att ta bilder på min outfit, haha. Jens har varit borta så mycket nu och jag har varit ensam så har inte kunnat ta en enda bild. Men här har ni i alla fall vad jag hade på mig idag.

//It have been so cold here today, it’s insane. I putted on my hat and gloves right away, best choice ever, haha. Anyhow, I met up with my friend Sara for some lunch at Mr Cake and after that I went to meet up with Yohanna for some coffee and to get some help with taking pictures of my outfit, haha. Jens have been away so much lately so I’ve been alone which means no pictures. But here you can see what I wore today. 

Lite fun fact om den här mössan, jag har haft den i typ tre år och hittar ingen annan mössa jag trivs i, haha. Har provat alla möjliga varianter men det är alltid denna jag går tillbaka till. Jag tappade faktiskt bort den en gång förra vintern men hittade den en vecka senare i barnens lost & found låda på förskolan, haha. Virrig mamma. Tur att den kom tillbaka i alla fall.

Nu ska jag läsa saga, borta tänder och mysa med barnen tills det är dags för dom att sova. Ha en underbar kväll, PUSS <3

//A fun fact about this hat, I’ve had it for about three years and can’t find any other hat that I feel comfortable in, haha. I have tried many different versions but it’s always this one I go back to. I actually lost it once last winter but found it a week later in the kids lost & found box at their preschool, haha. Confused mama. Anyhow, it was lucky that I got it back. 

Now I’m going to read a story, brush some teeth and cuddle with the kids before it’s time for them to go to sleep. Have a wonderful evening, XOXO <3

6 kommentarer01
/oktober
08:30

A FEW QUESTIONS..

Me & my little babies <3

God morgon! Jag vet inte om många av er brukar läsa mina kommentarer (antagligen inte) så jag tänkte ta upp några frågor som jag ofta återkommande brukar få där. Lika bra att skriva ett inlägg tänkte jag så att alla kan läsa i stället för att svara varje enskild person. Här kommer frågorna.

Fråga – Hej! Älskar eran podd, bland dom bästa. Jag har en fråga. Jag känner igen mig så mycket i dig gällande katastroftänk och ångest. Det har blivit så mycket värre efter att jag fick barn. Nu ska vår dotter snart börja på förskolan och jag har totalt PANIK! Mår så dåligt över att vara ifrån henne och inte ha kontroll över henne. Tänk om något händer liksom. Målar upp massa katastrof situationer i huvudet och håller på att bli galen. Va det lika för dig när dina barn började förskolan? Hur gjorde du för att hantera det? Tacksam för svar! Mvh Rebecka

Svar – Hej fina och supertack! Jag har fått så många liknande frågor om detta och alla (eller i alla fall väldigt många) verkar tycka att det är exakt lika jobbigt. Jag själv tyckte när mina barn började att alla verkade så chillade, och att det gick bra för dom, men att jag aldrig kommer att kunna släppa ångesten och oron över barnen så att jag lika gärna kunde ha dom hemma livet ut. Jag menar, jag trodde inte att jag skulle kunna jobba ens då det enda jag gjorde var att oroa mig och tänka på hur barnen mådde, hur dom kände osv. Dock gick det fort (fortare än jag trodde) att kunna koppla bort, göra annat och bara lita på att dom mår bra, har det bra och att det är en naturlig del i livet. Man måste våga släppa taget, hur tufft det än är. När jag märkte efter ett tag hur barnen växte, skaffade kompisar, var glada och längtade dit så blev det ju tusen gånger lättare. Jag brukar liksom tänka att alla (dom flesta) går på förskola och det är ju oftast en positiv upplevelse. Man växer, lär sig att ta hand om sig själv och fungera utan sina föräldrar, vågar släppa in andra vuxna och se att dom kan också trösta, stötta och finnas där, lära ut saker osv. Jag tror att det är viktigt för barnen att få uppleva det. När jag började inse detta var det så mycket lättare, även om det kändes jobbigt i början. Låt det ta sin tid och lita på att det kommer bli bättre, ni kommer att växa båda två. Du får mer energi som mamma av att längta och vara ifrån, och även din bebis/ditt barn.

Angående katastroftankar så finns dom ju alltid där i alla fall, men dom kommer att bli mildare ju mer du litar på personalen. Dom har koll, det finns mindre farliga saker där än typ på en restaurang (allt är ju barn-anpassat) och dom klarar sig. Dessutom så anpassar sig barn så lätt, dom lyssnar mer där än hemma, dom gör som dom andra barnen och följer regler. Tro det eller ej, men dom blir som små ljus när dom är där. Försök tänka positivt och att det kommer gå bra! Stort lycka till <3

//Good morning! I don’t know if any of you read my comments (probably not) so I’m planning to post a few questions here that I often get. It’s just as good to answer here in a post for all of you to read instead of answering every single person. Here are the questions.

Question – Hi! Love your pod, among the best. I have a question. I recognize myself so much in you regarding the disaster thinking and anxiety. It got so much worse after I had a baby. Now our daughter will soon start preschool and I have total panic! Feeling so bad about being away from her and not having control over her. Also thinking about something happening to her as well. I see a lot of disaster situations in my head and I’m going crazy. Was it the same for you when your children started preschool? How did you manage it? Mvh Rebecka

Answer – Hi beautiful and super thank you! I have received so many similar questions about this and everyone (or at least very many) seems to think that it’s just as difficult. My thoughts were, when my children started, that everyone seemed so relaxed, and that it felt okey for them, and that I would never be able to release the anxiety and anxiety about the children so that I could just as well have them at home with me for the rest of my life. I mean, I didn’t think I could work or do something else when the only thing I did was worry and thinking about how the kids were feeling, how they were doing, etc. However, it went really fast (faster than I thought) to be able to unplug, do other things and just trust that they were doing well, had a good time and that it’s a natural part of life. You have to dare to let go, no matter how tough it is. When I noticed after a while how the children grew, made friends, were happy and longed for it, it became a thousand times easier. I like to think that everyone (almost everyone) goes to preschool and that is usually a positive experience. You grow, learn to take care of yourself and function without your parents, dare to let other adults in and see that they can also comfort, support and be there, teach things, etc. I think it is important for the children to experience that. When I started to realize this, it was so much easier, even though it felt hard at first. Let it take it’s time and trust that it will get better, you will both grow. You’ll get more energy as a mother of longing and being away, and also your baby/child.

Regarding disaster thoughts, they are always there anyway, but they will be gentler the more you trust the staff. They have control, there are less dangerous things there than for example in a restaurant (everything is child-adapted) and they manage. Besides, children adapt so easily, they listen more there than at home, they do as the other children do and follow the rules. Believe it or not, but they become like little lights when they are there. Try to think positive and that it will turn out amazing! Good luck <3

FrågaJag talar inte svenska men skulle gärna höra om hur du hanterar din ångest! Kanske kan du göra ett inlägg här om det? Älskar din blogg !!!!

Svar – Tack fina och absolut. Mina tips är endast utifrån hur jag upplever och alltså inte vetenskapligt bevisat på något sätt, så vet inte om det funkar på alla men här kommer mina tips. Min ångest är ju främst av allt generell, vilket betyder att jag kan få ångest av olika platser/situationer som jag utsätter mig för. Det är väldigt sällan jag känner ångest hemma eller på en trygg plats så den typen av ångest är jag dålig på. Gällande den generaliserade ångesten så brukar jag alltid försöka lura min hjärna. När jag känner att panik-attacken och ångesten är på väg (tillexempel på en flygplats/buss eller matkö) så försöker jag tänka på annat. Kollar i telefonen, ringer en kompis (oftast min man) eller lyssnar på en jättespännande bok eller en podd. Allt alltså för att få min hjärna att fokusera på andra saker. Eftersom att jag är rädd för att svimma så har jag alltid dextrosol i väskan/fickan, och bara vetskapen av att den ”tryggheten” ligger där gör det enklare. Försök hitta sånna knep att ta till och försäkra din hjärna om att det hjälper, den finns där och händer någonting så kommen den saken hjälpa dig.

Sen tänker jag också alltid, när hjärtat börjar rusa, att ingen har någonsin dött av ångest, det är inget farligt. Det är ett fullt naturligt tillstånd som uppstår i kroppen, bara vid fel tidpunkt. Förr i tiden varnade denna signal oss för faror, utsöndrade adrenalin för att tex springa i väg och därför känns det obehagligt nu när man kanske tom står still med all denna adrenalin i kroppen. Låt adrenalinet komma och sedan passera, snart går pulsen ner igen, du behöver inte få panik, du kommer inte dö, det är bara en reaktion som råkade komma fel, ingenting är farligt. Andas djupt, fokusera inåt och som sagt, AVLED tankarna. Tänk i stället – vad ska vi äta till middag? Å vilken fin klänning jag såg på den där kvinnan, undra vart den kommer i från? osv. Hoppas att något av tipsen kan hjälpa <3

//Question – I don’t speak Swedish but would love to hear about how you manage your anxiety! Maybe you could do a post here about it? Love your blog!!!!

Answer – Thank you beautiful and absolutely. My tips are only based on my experience and not scientifically proven in any way, so I don’t know if it works on everyone but here are my tips. My anxiety is mainly generalized anxiety, which means that I can get anxiety from different places/situations that I expose myself to. It’s very rare that I feel anxiety at home or in a safe place so that type of anxiety I don’t know so much about. Regarding the generalized anxiety, I always try to fool my brain. When I feel that the panic attack and anxiety are on the way (for example at an airport/bus or food queue) I try to think of something else. Checking my phone, calling a friend (usually my husband) or listening to a very exciting book or podcast. In other words everything to get my brain focused on other things. Since I’m afraid of fainting, I always have dextrosol (sugar pills) in my bag/pocket, and just the knowledge that that ”security” is there makes it easier. Try to find tricks like that and assure your brain that it helps, it’s there and if something happens this thing will help you.

Then I also always think, when the heart starts to rush, that no one has ever died of anxiety, it’s not dangerous. It’s a fully natural state that occurs in the body, only at the wrong time. In the past, this signal warned us of dangers, gave as a adrenaline rush, to help us run away and therefore it feels uncomfortable now that you may even stand still with all this adrenaline in your body. Let the adrenaline come and then pass, soon the pulse goes down again, you do not need to panic, you will not die, it’s just a reaction that happened to come in the wrong place and time, nothing is dangerous. Breathe deeply, focus inwards and, as I said, DIVERT your thoughts. Instead you can think about – what we should eat for dinner? What a beautiful dress that woman had, I wonder were it’s from? etc. Hope some of the tips can help <3

FrågaBra ide! Det är ett bra sätt att lära känna dig mer. Jag har en känsla av att du var mer personlig tidigare, så jag tror att det skulle vara kul att läsa den här typen av inlägg igen.
Mina två frågor 1. Vill du ha fler barn? Varför inte? Skulle du ändra någonting i ditt liv före/efter att du fått barn? Ångrar du någonting? Vad är ditt råd till framtida mödrar?
2. Är du orolig att dina barn inte blir nöjda med hur mycket uppmärksamhet du ger dem på din blogg/Instagram när de är gamla/äldre? Hur tror du att dina sociala mediekanaler/vanor förändras när dina barn blir äldre? Planerar du att göra vloggar också?

Svar – Vad kul att du tycker det! Ska försöka svara så bra jag kan. Börjar med fråga 1. Just nu vill jag inte ha fler barn, är väldigt nöjd med mina två. Upplever att allt blir lättare ju äldre dom blir och jag vill inte kasta mig tillbaka till spädbarnsåren, är klar med det. Sen kanske jag ändrar mig i framtiden men just nu är jag nöjd. Jag vet inte om jag skulle ändrat någonting, det är så svårt att säga. Det jag i så fall skulle velat göra annorlunda efter mitt första barn är att försöka att ta en dag i taget, inte vara så stressad och orolig över allt. Bara låta saker komma till mig, inte stressa över att ta den där ”första promenaden” eller komma tillbaka till min gamla kropp. Jag hade nog njutit mer, varit snällare mot min kropp och lyssnat mer på den. Även öppnat upp mig lite mer mot andra, kanske berätta att allt inte är på topp dom första veckorna (det var det inte för mig, speciellt inte med första). Jag var till och med besviken efter förlossningen eftersom att ingenting blev som jag trodde. Jag kände inte känslorna som jag trodde (total lycka), jag var mer rädd, chockad och i någon typ av kris. Förstod inte vad som hänt, hur jag skulle göra, vem jag är eller hade blivit. Väntade konstant på den där bebisbubblan som aldrig kom och skämdes över att jag inte verkade känna som andra mammor som svävade på moln. Rådet där är att ta det som det kommer, majoriteten svävar inte på moln. Första tiden med en bebis är både skrämmande, läskig och underbar på samma gång, och det går i vågor hela tiden. Ena sekunden är du glad och andra helt förstörd för att man inte förstår vad som händer och allt är OKEJ. Inget är konstigt eller något du ska känna dåligt samvete för. Det är en miljard hormoner som frisätts i kroppen och alla reagerar olika på det. Var inte så hård mot dig själv, försök bara hålla dig kvar i berg-och dalbanan så gott det går och rid ut stormen. Det kommer gå över förr eller senare.

Fråga 2. Nej det är jag inte orolig för. När dom blir tillräckligt stora för att bestämma själva vad dom vill så får dom såklart göra det. Nu bryr sig ingen av dom, dom är för små. Jag hoppas och tror att dom bara kommer att se det som en kul grej när dom blir äldre, annars får jag väll sitta och ta bort allting, eller låsa bloggen, hehe. Mina vanor kommer nog ändras när dom blir äldre då dom kommer ha en egen vilja. Jag tror att det då blir lite mer fokus på mig själv och mindre på dom. Det sker nog naturligt skulle jag tro. Angående vloggar så vill jag så gärna börja med det, men jag har inte tid. Eller jag kanske har tid men har bara inte prioriterat det. Vill prova göra en första vlogg snart, ska bara hitta rätt tillfälle, hehe. Återkommer med det.

Hoppas att ni fick svar på era frågor. Skulle ni vilja ha en frågestund här på bloggen snart? Då kanske jag inte kan svara lika utförligt på alla frågor, men någonting i alla fall. Om ni vill så får ni gärna kommentera så kan jag lägga upp ett sånt inlägg senare där ni får ställa era frågor. PUSS <3

//Question – Great idea! It’s a good way to get to know you more. I have a feeling you were more personal in the past, so I think it would be fun to read these kind of posts again. My two ideas/questions: 1. Do you want to have more children? Why (not)? Would you change anything in your life before/after having kids? Do you regret anything? What is your advice to future mothers?

2. Are you concerned your children won’t be happy about the amount of attention you give them on your blog/Instagram when they are old(er)? How do you think your social media channels/habits will change when your children get older? Do you plan to do vlogs as well?

Answer – Happy you feel that way! I’m going to try to answer as good as I can. Starting with question 1. Right now I do not want more children, I’m very satisfied with my two. I feel that everything gets easier the older they get and I don’t want to throw myself back to the infant years, I’m done with that. Then maybe I will change my mind in the future but right now I’m satisfied. I don’t know if I would change anything, it’s so hard to say. What I maybe would like to do differently after my first child was born is to try to take one day at a time, not to be so stressed and worried about everything. Just let things get to me, don’t stress about taking that ”first walk” or get back to my old body. I should have enjoyed more, been kinder to my body and listened to it more. Also opened up a little more to others, maybe tell you/them that everything is not on top in the first few weeks (it was not for me, especially not with the first). I was even disappointed after the birth since nothing became as I thought. I didn’t feel the emotions I thought (total happiness), I was more scared, shocked and in some kind of crisis. I did not understand what happened, how I should do, who I was or had become. I was constantly waiting for that ”baby bubble” that never came and I was ashamed that I didn’t seem to feel like other moms hovering on clouds. The advice I have there is to take it as it comes, the majority does not hover on clouds. The first time with a baby is both scary, terrifying and wonderful at the same time, and it comes in waves all the time. One second you are happy and the next completely ruined because you don’t understand what’s happening and everything is OK. Nothing is strange or something you should feel bad about. There are a billion hormones released in your body and everyone reacts differently to that. Don’t be so hard on yourself, just try to stay in the roller coaster as best you can and ride out the storm. It will pass sooner or later.

Question 2. No, I’m not worried about that. When they get big enough to decide for themselves what they want I’m going to let them. Now none of them care, they are too small. I hope and think that they will just see it as a fun thing as they get older, otherwise I will have to sit down and remove everything, or lock the blog, hehe. My habits will probably change as they get older as they will have their own will. I think there will be a little more focus on me and less on them. It probably happens naturally, I would think. Regarding vlogs, I would like to start with it, but I don’t have the time. Or I may have time but just haven’t prioritized it. I want to try to make a first vlogg soon, I just have to find the right opportunity, hehe. I will get back to you with that.

Hope you got answers to your questions. Would you like to have a question time here on the blog soon? Then I may not be able to answer all the questions in detail, but at least something. If you would like that please leave a comment. In that case I can post such a post later where you can ask your questions. XOXO <3

4 kommentarer30
/september
17:48

HOMEMADE PIZZA

Ingredients from Meno Male <3

Jag har ju helt glömt att visa er budet vi fick hem i fredags. Det var ett bud från Meno Male tillsammans med Foodora med massor av ingredienser för att baka hemmagjord pizza. Alltså pizzadegen var en riktig pizza deg, inte bara en sån man köper på mataffären. Har alltid velat testa baka ut en sån deg och det var fan inte lätt alltså, haha. Ni ska få se hur dom ser ut.

//I’ve forgotten to show you the bid we got home this Friday. It was a bid from Meno Male together with Foodora with a lot of ingredients to make homemade pizza. The pizza dough was a real dough, not just the one you can buy at the grocery store. I’ve always wanted to try to make a pizza with that kind of dough but it was not as easy as I thought, haha. I’m going to show you how they turned out. 

I mitt huvud skulle dom ju se ut som pizzorna man får på restaurang men not so much va? Jag försökte i alla fall, hehe. Barnen fick en pizza med bara ost (dom fick välja) och jag tog en med ost och någonting annat som var med i paketet som såg ut som skinka blandat med någonting. Jag läste inte så noga på men det var galet starkt, alltså helt otroligt. Jag tog bara tre bitar och var riktigt nöjd över det efter för då blev det inte outhärdligt, hehe. Jens tog hela pizzan full så han satt och svettades och åt samtidigt, haha. Det var supergott men VÄLDIGT starkt.

//In my head they were suppose to look like the pizza you get when you order them from a restaurant but not so much huh? At least I tried, hehe. The kids had a pizza with only cheese (they got to choose) and I had one with cheese and something else that we got in the bid that looked like ham mixed with something. I didn’t read so much on the label but it was so crazy spicy, it was insane. I only took three pieces of it and were so happy afterwords since then it still was okey to eat, hehe. Jens took it all over his pizza so he sat there sweating and eating, haha. It was really tasty but VERY strong. 

Jag är ju egentligen inget jättestort fan av pizza men detta blev riktigt gott, även om den kanske inte blev lika fin som när man köper pizza, hehe. Men det spelar ju ingen roll. Vill verkligen hitta motivation till att laga mer och bättre mat igen. Vi är fast i köttfärssås/fiskpinnar träsket och vet inte riktigt hur vi ska komma ur det. Det är ju så enkelt, både att förbereda och sen bara spara rester och ta fram. Kanske borde prova sådär Linas matkasse eller vad det heter? Någon som gillar det?

Nu ska jag och barnen leka. Dom är helt besatta av en tågbana som dom fick i julklapp av min pappa och jag blir snart knäpp av att höra det åka runt runt och runt, haha. Får försöka hitta på något annat att leka. Ha en underbar kväll, PUSS <3

//I’m actually not a big fan of pizza but this one turned out really good, even if it doesn’t look as nice as the ones you buy, hehe. But that doesn’t matter. I really want to find the motivation to cook more and better food again. We are stuck in the meat sauce/fish sticks swamp at the moment and I really don’t know how to get out of it. It’s so simple, both to prepare and then just save and eat the next day. Maybe we should try one on those finished grocery bags? Anyone that likes that?

Now me and the kids are going to play. They are totally obsessed with a train track that they got for Christmas from my father and I’m soon going crazy from hearing it drive around around and around, haha. I need to find something else to play with. Have a wonderful weekend, XOXO <3

0 kommentarer30
/september
09:37

WEEKLY PLANS

Set – Valerie // Shoes – Rapide soul // Sunnies – Anine Bing // Jacket – New House 

God morgon måndag och vecka 40! Alltså veckorna bara springer förbi, fattar ingenting. Nu är det typ en månad kvar tills jag blir moster, helt otroligt alltså. Längtar ihjäl mig efter det. Men här kommer veckans planer.

Måndag – Svara på mejl, förbereda veckan, spela in podd med Janni och sedan hämta barnen klockan 16.00. Jens är borta tills på tisdag så vi har en ensam kväll. Måste också ringa och boka tid på Mama Mia och vårdcentralen. Nu gör jag det bara.

Tisdag – Lunch med en kompis på stan, ev träna (om jag känner mig bra) och annars jobba hemifrån.

Onsdag – Frukost med Barebells och Sanne, kanske sätta mig och jobba på något fik i stan (Lojsan och Bisse, joina?) och sedan hämta barnen.

Torsdag – Lunch med Alexandra Rapaport, inte setts på evigheter. Ska fråga ut henne om Heder, vill bara veta hur det slutar, haha. Tror dock inte att hon kommer berätta så jag får snällt vänta på dom två sista avsnitten. Veckans höjdpunkt. Om ni inte sett det så måste ni göra det, finns på Viaplay men kommer sändas på tv i höst. Podden släpps.

//Good morning Monday and week 40! These weeks just runs by, I can’t keep up. Now it’s only like a month left until I become an aunt, it’s insane. I can’t wait! But here are my plans for the week. 

Monday – Answer some emails, prepare the week, record the podcast with Janni and then pick up the kids at 04.00 pm. Jens is away until Tuesday so we have one night alone. I also have to call and book an appointment at Mama Mia and the health care center. Now I’m just going to do it. 

Tuesday – Lunch with a friend in town, maybe workout (if I feel good) and otherwise just work from home. 

Wednesday – Breakfast with Barebells and Sanne, maybe go to a coffee shop to work (Lojsan and Bisse, you want to join me?) and then pick up the kids. 

Thursday – Lunch with Alexandra Rapaport, I haven’t seen her in forever. I’m going to ask her so much questions about Heder, I just want to know how it ends, haha. Although I don’t think she’s going to tell me so I have to wait to see the two episodes that are left. The highlight of my week. If you haven’t seen it you need to, you can find it on Viaplay but they are going to show it on tv this autumn. A new episode of the podcast is released. 

Fredag – Min pappas födelsedag! Grattis pappi. Även kanelbullens dag så kanske ska baka bullar med barnen? Eller baka innan dom kommer hem från förskolan, hehe. Annars jobba undan allt inför helgen, som vanligt. Städa hemma.

Lördag – Livia har dans och efter det vill jag prova att gå på bio med Valle. Hittade inga roliga barnfilmer dock (måste vara max 40 min) så vi får se. Annars blir det lek i parken och mys.

Söndag – Inga planer alls. Bara mys med familjen.

Det var min vecka. Jag har inte inplanerat så mycket vilket är skönt, då får jag mycket gjort hemifrån. Har slutat gå på så mycket event, känner inte att jag orkar eller hinner, går endast på dom jag verkligen vill. Bra val där. Har också skjutit upp min mejl så mycket, har över 100 flaggade mejl som jag planerar att svara på (försöker svara på alla förfrågningar och inbjudningar, även om det inte är intressant, känner mig så otrevlig annars) så det ska jag ta tag i. Ha en underbar måndag och vecka! PUSS <3

//Friday – My dads birthday! Happy birthday daddy. It’s also the cinnamon bun day so I might bake some cinnamon buns with the kids? Or before they come home from preschool, hehe. Otherwise do all the work I need to get done before it’s time for weekend, as usual. Clean at home. 

Saturday – Livia have her dance class and after that I want to try to take Valle to the movies. Although I didn’t find any fun movies for the kids (it has to be maximum 40 minutes long) so we’ll have to wait and see. Otherwise we will play in the park and just hang out. 

Sunday – No plans at all. Just hang out with the family. 

That was my week. I haven’t planned so much so that’s nice, then I get a lot of things done from home. I’ve stopped going to so much events, I don’t feel I have the energy or time for it, I just go to the ones I really want to. That’s a good choice. I’ve also postpone my email so much, I have over 100 flagged emails that I’m planing to answer (I try to answer all the request and invitations, even if it’s not interesting, I feel so unpleasant if I don’t) so I’m going to get started with that. Have a wonderful Monday and week! XOXO <3

2 kommentarer
29
/september
20:22

WEEK 39 SUMMARY

– Barnen har varit friska. Lika tacksam för detta vid varje veckas slut, hehe. Det är verkligen ingenting jag tar för givet. Livrädd för magsjuka.

– Jag har lyssnat på min kropp den här veckan och bara gjort det jag orkat och vilat resten. Jag är fortfarande inte helt frisk men känner mig bättre i alla fall.

– Jag har städat och rensat hela lägenheten. Älskar när man får sånt gjort.

– Barnen har haft en riktigt bra helg med dans, kalas och sen bio. Måste verkligen försöka hitta på mycket med barnen på helgen, märker att dom uppskattar det så mycket. Det gör mig så varm i hjärtat.

– Köpte majspasta den här veckan och wow vad gott det var. Typ godare än vanlig pasta. Brukar finnas i den glutenfria hyllan på mataffären. Tips.

– Avslutar veckan med middag hos farmor. Jag brukar aldrig vilja åka iväg på kvällarna för att jag tycker att det är jobbigt med barnen men nu bestämde jag mig för att vara lite wild and crazy och göra det i alla fall och det blev riktigt mysigt. Det känns som att sånt blir lättare ju äldre dom blir. Så tacksamt.

//- The kids have been healthy. I’m just as thankful for this every week, hehe. It’s really nothing I take for granted. I’m totally terrified for the stomach flu. 

– I’ve really listened to my body this week and just done what I’ve had energy for and then just taken it easy. I’m still not a hundred procent healthy, but I feel better. 

– I’ve been cleaning the whole apartment. I love when you get that done. 

– The kids have had a really good weekend with dance, birthday party and then the movies. I really need to try to do a lot of things with the kids during the weekends, I can really tell that they appreciate it. That makes me so happy. 

– I bought corn pasta this week and wow, that was tasty. It was even tastier than regular pasta. You can find it in the gluten free shelf in the store. Tips. 

– We ended this week with dinner at my grandmothers place. I never use to want to go away in the evenings since I think it’s so hard with the kids but now I decided to be a bit wild and crazy and do it anyway and it turned out really cozy. It feels like those things gets easier when they get older. So thankful for that. 

– Regn. Alltså snälla hösten, jag älskar dig, men skippa allt regn.

– Jag har slut på serier. Har typ sett ALLT. Satt och panik kollade igenom Netflix, Viaplay, HBO och Cmore igår (ja jag har alla, totalt besatt) men hittade ingenting som jag ville se. Någon som har tips? Jag gillar lite allt möjligt (helst inte overkliga serier med monster osv). Favoriter är sjukhusserier.

– Börjar få panik över att jag ska jobba heltid från december. Jag ser fram emot det också men jag har inte haft ett 9-17 jobb på 5 år så vet inte hur det ska gå. Men jag behöver det i mitt liv, få lite struktur, så det blir nog bra. Bara läskigt med förändringar, hehe.

– Barnen har bråkat extremt mycket den här veckan, håller på att bli tokig.

– Drar mig så mycket för att ringa VC och be om att få ta prover, samma med cellprov. MÅSTE ta tag i det nästa vecka. Förstår inte varför jag ska vara så seg på sånt där. Det är bara ett samtal bort liksom?

Det var min vecka! Nu ska jag läsa saga för barnen och sen ska dom sova. I morgon är det ny vecka igen och dags för förskola och jobb. Veckans schema kommer som vanligt upp någon gång i morgon. PUSS <3

//- Rain. Please autumn, I love you, but skip all the rain. 

– I’m out of series. I’ve seen EVERYTHING. I sat and looked through Netflix, Viaplay, HBO and Cmore yesterday (yes, I have all of them, obsessed) but didn’t find anything that I wanted to see. Anyone that have any tips? I like almost everything (or not surreal series with monsters etc). My favorites are hospital series. 

– I’m starting to panic a bit knowing I’m going to be working full time from this december. I’m also looking forward to it off course but I haven’t had a 9-5 job in 5 years so I don’t know how I’m going to do it. But I need it in my life, get some structure, so it’s going to turn out good. I just think it’s scary with changes, hehe. 

– The kids have been fighting extremely much this week, I’m going crazy. 

– I’ve postpone calling the healthcare center and ask them to take some blood tests, also a cell sample. I NEED to do this next week. I don’t understand why I postpone things like this. It’s just one phonemail away? 

That was my week! Now I’m going to read a story for the kids and then sleep. Tomorrow it’s a new week again and time for preschool and work. My week schedule comes up sometime tomorrow as usual. XOXO <3

16 kommentarer