Det förekommer cookies på michaeladeler.com. Genom att fortsätta läsa på michaeladeler.com godkänner du detta. Läs mer om cookies här.

05
/februari
21:57

2 MONTHS

Michaela Deler valle livis (1 av 2) Michaela Deler valle livis (2 av 2)

Idag blir den här lilla killen hela 2 månader. Tiden rusar fram. Det är så kul att han börjar bli mer och mer människa nu. Min lilla mini människa. Livia är så stolt över honom. Hon vill visa sin lillebror för alla, kramar och pussar, vill hjälpa att bada osv. Finaste Livis. Det har bara gått 2 månader och hon är redan världens bästa storasyster. Gud så jag älskar dessa två.

Förlåt för dålig uppdatering i helgen men jag har inte hunnit. Det har varit mycket besök, middagar osv. Får hoppas på att det blir bättre i veckan. PUSS på er <3

//Today this little guy turns 2 months. Time flies. It´s so much fun that his starting to become a person more and more now. My little mini person. Livia is so proud of him. She wants to show her baby brother to every body, she hugs and kisses him, want to help me bathe him etc. My lovely Livia. It has only been 2 months and she is the worlds greatest big sister ever. God I just love these two. 

I´m sorry for the bad update this weekend but I haven’t had the time to. We have had a lot of visitors, dinners and so on. I hope it gets better this week. XOXO <3

6 kommentarer02
/februari
10:00

THE BREASTFEEDING

Michaela Deler LIVIA VALTER (1 av 1)-8

Nu när Valter snart är två månader så tänkte jag skriva lite om hur amningen går! I början tyckte jag att det gick lite trögt, han ville inte riktigt ta tag, sov mest och jag oroade mig konstant för om han fick i sig tillräckligt. Hans vikt ökade inte jättemycket i början men efter ett tag blev det bättre och helt plötsligt gick han upp nära 500 gram på 10 dagar. Nu går det lite trögare med vikten igen (den här gången gick han upp 100 gram på 10 dagar) men jag antar att det går i perioder. Han strular inte lika mycket längre, bara då och då vilket ändå känns okej. Han har ett favoritbröst (vänstra) vilket har gjort att det nästan bara produceras mjölk i det bröstet. Jag försöker alltid börja med det högra men han blir så frustrerad efter bara några minuter när det inte rinner till lika snabbt som på det vänstra. Någon som har några tips?

Mina känslor kring amningen då? Jag är glad att det funkar då det är väldigt praktiskt. Jag behöver inte tänka på att ta med pulver, varmt och kallt vatten, sterilisera flaskor osv. Annars så känns det inte så mycket mer än så. Jag kan inte säga att jag direkt tycker att det är mysigt för det gör jag inte. Jag har hört så många som ”älskar att amma” och som tycker att det är så fantastiskt men jag är inte en av dom. För mig är det ingenting speciellt och jag längtar lite efter att han börjar äta så jag får tillbaka min kropp igen. Hade det inte varit så jobbigt med flaskor och pulver så hade jag inte haft någonting emot att köra på bara ersättning till honom också (Livia fick det då amningen aldrig riktigt kom igång).

Summa kardemumma så funkar det bra. Valter är nöjd och jag är nöjd. Till er som vill och kan amma så är ju det fantastiskt, och till er som inte kan eller inte vill så är det ingenting märkvärdigt. Man kanske inte får utrycka sig så men jag gör det ändå. Jag önskar att någon sa det till mig när jag inte fick till amningen med Livia. Allt jag hörde var hur mysigt det är, hur bra man anknyter till sitt barn osv. Där kan jag säga att det inte är någon skillnad alls. Jag knöt an till Livia nästan bättre än till Valter, och då fick hon ersättning och inte han. Att det skulle göra immunförsvaret bättre stämmer säkert, men Livia var inte sjuk en enda gång innan hon var typ 10 månader så hon verkade ha bra immunförsvar hon också – trots ersättning.

Jag tror att det bästa man kan göra är att lyssna på vad man själv vill och agera efter det. Ditt barn mår bra om du mår bra. Jag vet att det är klyschigt att säga så men det stämmer verkligen. Jag var ledsen många stunder då jag kände mig så dum för att jag valde att sluta amma Livia efter två veckor men hon har aldrig lidit av det. Hon är en fantastisk tjej som alltid har varit glad och sovit hela nätter (19-07) sedan hon var tre månader. Hon kändes alltid nöjd, mätt och glad, vilket jag inte kan säga att Valter gör alla gånger. Han påverkas av vad jag äter vilket Livia aldrig gjorde pga ersättningen – hon fick samma varje dag. Nu låter det som att jag promotar ersättning och det kanske jag gör? Inte om man ser till det praktiska men annars. Som sagt, alla får göra som dom känner själva! Jag önskar bara att ingen av er ska känna er ledsna eller misslyckade om saker inte går som planerat. Ni gör vad som är bäst för era barn, oavsett vad, punkt.

Någon som vill dela med sig av sina erfarenheter så kommentera gärna! Det kan kanske hjälpa någon annan som behöver det <3

//Now when Valter soon is two months I´m planning to write a post about the breastfeeding! In the beginning I thought it was a bit hard, he didnt really want to take the right grip, he was sleeping all the time and I was constantly worried about if he was eating enough. He didnt gain as much weight as he was suppose to in the beginning but after a while it got better and all of a sudden he had gain about 500 grams in 10 days. Now the weight gaining is a bit slow again (this time he gained about 100 grams in 10 days) but I guess that it goes in different periods. He doesnt shake his head and lets go of the breast as much as he use to anymore, just now and then and that feels okey. He has one favorite breast (the left one) which have made that breast take over the whole milk production. I always try to give him the right breast first but he gets so frustrated after only a few minutes when the milk doesnt come as quickly as it does in the left one. Anyone who has any tips for me? 

Then my feelings about the breastfeeding? I´m happy that it works since it´s very practical. I don’t need to think about bringing powder, worm and cold water, sterilizing bottles and so on. Otherwise it doesnt feel so much more than that. I can’t really say that I think it´s cozy because I don’t. I have heard so many people saying that they ”love to breastfeed” and that they think it´s amazing but I´m not one of them. To me it´s nothing special and I´m actually longing for him to start eating so that I can get my body back. If it wasent that hard with all the powder and bottles I wouldn’t mind giving him just the baby formula too (Livia got that since the breastfeeding never really worked). 

In total it works fine. Valter is happy and so am I. To you who wants and can breastfeed – thats amazing, and to you who can’t or don’t want too – it´s nothing special. Maybe you’re not allowed to say that but I´ll do it anyway. I wish someone sad that to me when the breastfeeding didnt work with Livia. Everything I heard was how wonderful it is, how well you bond with your baby and so on. On that point I can say that it´s no difference at all. I almost bonded better with Livia than with Valter, and then she got baby formula and not him. That the breastfeeding makes the immune system better may be true, but Livia wasent sick a single time until she was about 10 months so she seem to have a good immune system too – in spite of the baby formula. 

I think that the best you can do is to listen to what you want for your self and do so. Your baby feels good if you feel good. I know that it´s such a klysche to say that but it´s really the truth. I was so sad many times since I felt so bad for deciding to stop breastfeeding Livia after only two weeks but she have never suffered from that. She is an amazing girl who always have been happy and sleeping thru the whole night (07.00 pm – 07.00 am) since she was three months. She was always pleased, satisfied and happy, which I can’t say about Valter all the time. He gets affected by what I´m eating which Livia never did because of the baby formula – she got the same every day. Now it sounds like I´m promoting baby formula which I might do? Not if you see from the practical side but otherwise. As I said, everybody gets to do what feels best for themselves! My only wish is for every body not to feel sad or as a failure if things doesnt go as planed. You all do whats best for your kids, no mater what, end of story. 

Anyone who wants to share their experience please leave a comment! It may help someone else who needs it <3

26 kommentarer30
/januari
12:19

8 WEEKS

Michaela Deler LIVIA VALTER (1 av 1)-7

God morgon, eller ja, god lunch! Idag blir den här lilla killen 8 veckor, hur sjukt? Jag hinner inte med. Jag har ju inte skrivit någonting alls om hans utveckling hittills så jag tänkte göra det nu. Han är ju fortfarande väldigt liten så han kanske inte har utvecklats sådär jättemycket men jag kan tänka mig att det kan vara kul att läsa, speciellt om man har egna små barn.

– Han väger nu 4760 gram (3742 gram när han föddes) vilket jag tror är en okej viktuppgång på 8 veckor. Någon som vet? Jag ska till barnmorskan här den 10 februari så jag har vägt honom själv på apoteket för att ha koll.

– Han skrattar och ler nästan varje gång vi ”pratar” med honom. Jag kan inte minnas att Livia var såhär glad som Valter verkar vara. Han ler verkligen med hela ansiktet och ögonen. Jag ska försöka få det på bild så jag kan visa er. Världens finaste leende.

– Han äter snabbare nu och blir klar på kanske 5-10 minuter. Jag ammar fortfarande men tänkte skriva om det i ett annat inlägg så vi hoppas över den punkten nu.

– Han är mer stabil i nacken men kan inte lyfta det när han ligger på mage. Möjligtvis en otroligt kort stund men inte länge. Livia var lite sen med det också så jag tror att Valter är samma.

– Han älskar att ligga nära när han ska sova. Han vill gärna ha mitt ansikte tätt intill sitt, näsa mot näsa. Precis så var Livia också.

– Han är lite rädd för mörker har vi märkt. På natten går det bra, om jag ligger tätt intill, men inte på dagen. När vi åker in i ett garage som är mörkt med bilen så gallskriker han.

Det var lite punkter jag kunde komma på nu! Nu måste jag laga lunch till Livia, det tog längre tid att skriva det här än jag trodde, tiden bara sprang iväg, hehe. Ha en fin dag! PUSS <3

//Good morning, or more like forenoon! Today this little guy turns 8 weeks, how weird? I can’t keep up! I haven’t written anything about his progress so far so I´m planning to do so now. He is still very young so he haven’t developed that much but I can imagine that it would be fun for you to read, especially if you have kids of your own. 

– He now weighs 4769 gram (3742 grams when he was born)  which I think is totally fine in 8 weeks. Anyone who knows? I´m going to the midwife the 10 of february so I have just weighed him at the pharmacy to see that the weight goes up. 

– He is laughing and smiling every time we are ”talking” to him. I can’t remember Livia being this happy as Valter is. He smiles with his whole face and eyes. I´m going to try to take a picture of him while doing it so I can show you. The worlds most beautiful smile. 

– He eats faster now and finishes in about 5-10 minutes. I still breastfeed him but I´m planning to write about that in a different post so we skip that part for now. 

– He is more stable in the neck now but can’t really lift it up when he is laying on his belly. Possibly for a short while but not for long. Livia was a bit late with that part too so I guess Valter is the same. 

– He loves to lay very close to me when he is about to sleep. He really wants my face on his his, nose to nose. Exactly as Livia. 

– He is a bit afraid of the darkness we have noticed. In the night it works fine, if I lay really close to him, but not during the days. When we are entering a dark garage with the car he screams every time. 

There was some things I could think of right now! Now I have to make lunch for Livia, it took longer to write this than I thought, time just passed by, hehe. Have a lovely day! XOXO <3

10 kommentarer25
/januari
19:15

THE TWO LOVES OF MY LIFE

Michaela Deler LIVIA VALTER (1 av 10)Michaela Deler LIVIA VALTER (4 av 10)-2Michaela Deler LIVIA VALTER (3 av 10)Michaela Deler LIVIA VALTER (8 av 10) Michaela Deler LIVIA VALTER (10 av 10) (kopia) Michaela Deler LIVIA VALTER (5 av 10) Michaela Deler LIVIA VALTER (9 av 10)

Idag har jag hängt med dom här två underbara ungarna hela dagen. Alltså ord kan inte beskriva hur mycket jag älskar dom. Dom har verkligen kommit in i mitt liv och tagit mig med storm. Jag trodde aldrig att man kunde känna den kärleken som jag känner. Sjuk känsla. Att Livia är så otroligt gullig med sin lillebror också gör ju bara att mitt hjärta smälter lite extra. Jag är så tacksam att just dessa två fick komma till mig. Jag behöver ingenting mer i livet än dessa två, och deras pappa såklart och resten av min familj, hehe. Mina sötnosar.

Nu ska jag lägga mig i soffan och vila lite. Jens lägger Livia för första gången idag vilket ger mig lite fritid. Jag hör hur arg hon är där inne i sovrummet nu men jag har lovat att inte störa. Vi har bestämt att försöka ta varannan läggning nu så att hon vänjer sig vid det och inte alltid behöver mig. Det kommer säkert ta några gånger innan hon vänjer sig men det kommer vara värt det i slutändan. Ha en underbar kväll. PUSS och KRAM <3

//Today I´ve been hanging out with these two wonderful kids the whole day. Words can’t describe how much I love them. They have really entered my life and stole my heart. I never thought that you were able to feel the love I feel for them. It´s such a wonderful feeling. That Livia is so good with her baby brother also melts my heart a little extra. I´m so thankful for that it was these two who came to me. I don’t need anything more in life than these two, and their father of course and the rest of my family, hehe. My cuties. 

Now I´m going to lay down in the sofa for some rest. Jens is putting Livia to bed for the first time ever today which gives me some alone time. I can hear her screaming in the bedroom but I have promised not to disturb them. We have decided to try to put her to bed every other night from now on so that she gets use to that and don’t always needs me when she is going to sleep. I´m sure it´s going to take some nights before she gets use to it but it will be worth it in the end. Have a wonderful night. XOXO <3

12 kommentarer
20
/januari
10:15

BABYBJÖRN – BLISS

Michela Deler Babybjörn (1 av 5) Michela Deler Babybjörn (2 av 5) Michela Deler Babybjörn (5 av 5) (kopia) Michela Deler Babybjörn (3 av 5)

Babysitter – Babybjörn (HERE)

God morgon! Hoppas ni sovit gott? Vi vaknade upp till en överraskning som kom med posten nu på morgonen! Det var den nya babysittern Bliss från Babybjörn, hur fin är den inte? Jag älskar verkligen färgen, så fräsch och fin. Valter verkar tycka lika mycket om den som jag gör. Den finns i många fler färger och även i Mesh tyg. Ni hittar dom olika varianterna HÄR.

Nu ska jag klä på barnen och mig själv och gå en promenad med Luiza. Efter det väntar lunch på torget med några andra mammor som bor här. En perfekt start på den här helgen. PUSS <3

//Good morning! I hope you slept well? We woke up to a surprise that arrived in the mail this morning. It was the new babysitter Bliss from Babybjörn, how beautiful isn’t it? I really love the color, so fresh and nice. Valter seems to like it just as much as I do. It comes in a lot of different colors and also in Mesh fabric. You can find the different versions HERE

Now I´m going to dress the kids and myself and then go for a walk with Luiza. After that it´s time for lunch at the plaza with some other mothers who lives here. A perfect start of this weekend. XOXO <3

In collaboration with Babybjörn

6 kommentarer