Det förekommer cookies på michaeladeler.com. Genom att fortsätta läsa på michaeladeler.com godkänner du detta. Läs mer om cookies här.

10
/september
17:00

A TUESDAY QUESTION

Jag frågade er tidigare vad ni vill läsa om här på bloggen och har fått både DMs och kommentarer om att ni vill höra lite om mitt sjuksköterske yrke. Eftersom att ni är många som frågar så tänkte jag svara på det nu. Den här kommentaren fick jag tidigare i veckan.

Gärna recept, träning/hälsa, vardagar i bilder, mer personligt, tankar kring framtid mm.
Även mer om den utbildningen du gjorde och hur tankarna är kring det eftersom du bara jobbar med sociala medier, hörde i podden att det eventuellt var något gällande din yrkesroll som ssk som var på g, nyfiken på att höra dina tankar kring det. Hur känns det och varför jobbar du inte som sjuksköterska längre? Ett längre inlägg om varför du slutade med det kanske? Jag själv är ssk och är lite nyfiken kring tankar mm. Kram

//I asked you earlier what you wanted to read about here on the blog and I’ve gotten a lot of DMs and comments about you wanting to hear about my profession as a nurse. Since there are so many of you I’m planning to answer that right now. I got this comment sent to me earlier this week.

Gladly recipes, exercise / health, everyday life in pictures, more personal, thoughts about the future etc.
Even more about the education you did and how the thoughts are about it because you only work with social media, I heard in the podcast that there was possibly something about your professional role as a nurse on it’s way, curious to hear your thoughts about it. How does it feel and why don’t you work as a nurse anymore? A longer post about why you stopped working as a nurse maybe? I’m a nurse myself and am a bit curious about thoughts etc. Hug

This picture is from when I worked as a nurse at Södersjukhuset 2013. Unfortunately almost the only picture I have. 

Hej fina och tack för din kommentar. Jag ska försöka svara på allt här. Jag blev klar sjuksköterska 2011 och började då direkt jobba på en akut stroke avdelning på SÖS. I början tyckte jag att det var det roligaste jag gjort men ju längre tiden gick, ju fler nedskärningar började på vår avdelning (och alla avdelningar). Det som tidigare hade varit lite stressigt kändes nu som en DRÖM, och allt det ansvar och all den press man hade på sig var helt omöjlig att förhålla sig till. Jag hade hjärtklappning varje dag efter jobbet, var livrädd att glömma bort någonting viktigt och försökte verkligen göra allt så bra jag kunde. Om någon kollega var sjuk en dag så fick ingen av oss andra där ihop det, det fick liksom inte hända. Det kändes inte sunt att jobba så och jag mådde inte bra av det så jag bytte spår och började jobba natt i stället, då det fortfarande var relativt lugnt då. Det funkade för mig.

Efter ett år av enbart nattjobb kände jag att jag ville göra någonting nytt och sa upp mig. Planen var att jobba hos min mamma under tiden som jag funderade på vad jag egentligen ville göra. Mitt i den vevan blev jag gravid med Livia, spenderade mer tid i Spanien, växte på mina sociala medier och hann aldrig tillbaka till jobb innan jag blev gravid igen.

Om jag ska vara helt ärlig så har jag inte planerat att gå tillbaka och jobba som sjuksköterska igen, i alla fall inte på en avdelning och inom den vanliga vården. Det är ingenting för mig. I stället kom jag ju in på injektionssjuksköterska utbildningen förra året. Allt var super och jag trivdes verkligen, även om jag tyckte att det kändes svårt och läskigt. Fillers är ingenting jag någonsin varit intresserad av så det känner jag att jag inte vill göra, men botox däremot tycker jag är kul och vill väldigt gärna utöva i framtiden. Jag har bara inte funnit tiden ännu. Jag var påväg in i ett företag med en tjej som kontaktade mig men det kändes tillslut inte rätt i magen och jag valde att lyssna på det.

//Hi beautiful and thanks for your comment. I’m going to try to answer all of it here. I became a registered nurse 2011 and then started to work right away at an emergency stroke department at SÖS. In the beginning I thought it was the funniest thing I’ve ever done but as longer time went, the more staff cuts started to happen at our department (and all the departments). What earlier was a bit stressful now felt like a DREAM, and all the responsibility and all the pressure now felt totally impossible to handle. My heart was racing every day after work, I was terrified to forget something important and really just tried to do everything as well as I could. If one of our colleagues were sick one day none of us could could do all the things we needed to do so that just couldn’t happen. It didn’t feel healthy to work like that and I didn’t feel well doing it so I made some changes and started to work just nighttime instead, since that was the only time when it was relatively calm. That worked for me. 

After one year of only working night shifts I felt that I wanted to do something else and quitted my job. The plan was to work with my mom during the time I figured out what I wanted to do. In the middle of that I got pregnant with Livia, spent more time in Spain, my social media channels grew and I never had the time to return to work before I got pregnant again. 

To be honest I don’t plan to ever go back and work as a nurse again, at least not in a department in the ”regular” health care. That’s nothing for me. Instead I found that injection nurse education last year. Everything was super and I really loved it, even if I thought it was kind of hard and scary. Fillers is nothing I’m interested in so I don’t want to do that, but I really love botox and would love to work with that in the future. I just haven’t found the time yet. I was close to start up a company with a girl that contacted me but it didn’t feel right in my gut and I chose to listen to that. 

Sorry for the bad quality, but this one was also taken around 2013, and the phones were not that great then, hehe. 

För en vecka sedan blev jag kontaktad av en bekant till mig som ska starta upp ett nytt företag och koncept här i Sverige i december. När vi pratade och han berättade om sina planer så fick jag sån otroligt bra magkänsla. Jag blev på riktigt peppad och glad, och så har jag inte känt på länge. Jag kände/känner att jag tror på detta så mycket och vill vara med på detta och därför valde jag att ta ett möte och diskutera det. Nu har vi inte skrivit några papper ännu osv, så vill helst inte säga för mycket, men som sagt har jag en bra magkänsla. Jag ska prata med honom senare om det är okej att gå ut med vad det är eller inte, så återkommer. Allt jag kan säga är att det har med mitt sjuksköterskeyrke att göra.

Tillbaka till botox och fillers då. Jag är så glad att jag gick denna utbildning. Jag har lärt mig så mycket och hoppas och tror att jag i framtiden kommer att jobba även med detta. Sjuksköterskeyrket är så brett så det finns utrymme att göra allt man vill. Jag tror bara att man ska följa sin magkänsla. Jag brukar vara dålig på att göra det i det ”vanliga” livet, men när det kommer till jobb så är jag mycket bättre på det. Känns det inte rätt för mig så byter jag, gör om och försöker hitta rätt. Det är ett bra tips jag kan ge er. Lyssna alltid på din magkänsla.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du eller ni andra undrar någonting mer om detta så är det bara att fråga. Min plan är att ta upp en längre kommentar/fråga här i bloggen varje tisdag. Är det något ni skulle gilla? Som ett återkommande lite längre inlägg. Det blir mycket outfits här inne och vardagsinlägg så jag kan tänka mig att ett lite djupare inlägg i veckan kanske är uppskattat? Dela gärna vad ni tycker. PUSS <3

//One week ago I was contacted by a friend of mine who’s starting a new company and concept here in Sweden in december. When we talked and he told me about his plans I really got such a good gut feeling. I was so excited and happy, and I haven’t felt like that in a really long time. I felt/feel that I believe in this so much and want to be a part of it so therefor I chose to take a meeting to discuss it. Now we haven’t written any papers etc yet, so I don’t want to say to much, but as I said I have a really good gut feeling. I’m going to talk to him later if it’s okey to tell you about what it is or not, so I’ll get back to you with that. All I can say is that it has to do with my nursing profession.

Back to botox and fillers. I’m happy that I did this education. I’ve learned so much and I really hope and think that I will perform this in the future too. The nurse profession are so wide so there is space to do everything you want to. I only think you need to follow your gut. I’m really bad at doing that in my ”everyday” life, but when it comes to work I’m a lot better. If it doesn’t feel right for me I change, redo and try to find the right way. That’s a good tip I can give you. Always follow your gut. 

I hope I answered your question here. If you, or anyone else, wonder anything more about this you can just ask me. My plan is to answer one longer comment/question here on the blog every Tuesday. Is that something you would like? Like a recurrent longer post. Otherwise you get a lot of outfit posts and everyday posts in here so I can imagine that one deeper post a week might be appreciated? Please share what you think. XOXO <3

6 kommentarer26
/juni
09:12

A GOOD MORNING

Me & my husband <3

God morgon! Vi vaknade ganska tidigt hemma idag och hade tid för en lång frukost tillsammans. Det gör verkligen så mycket för humöret att inte behöva stressa på morgonen, i alla fall för mig i den perioden i månaden jag är i nu. Den här gången har min PMDS varit värre än värst. Har verkligen inte känt mig såhär arg och nere på länge. Nu är det dock bara en dag kvar på det, sen vet jag att jag mår bättre.

//Good morning! We woke up pretty early today here and had a long breakfast together. It really does so much for the mood to not have to stress in the mornings, at least for me in this period of the month I’m in now. This time my PMDS have been worse than worse. I have not really felt this mad and down in forever. Although now it’s just one more day of that, then I know I will feel much better again. 

Vi promenerade till förskolan tillsammans idag. Jag och Jens gick och barnen cyklade. Så mysigt. Ser ni föresten hur bruna mina ben ser ut? All thanks to Ida Wargs magiska BUS. Jag använder Instant tan.

//We walked to the preschool together today. Me and Jens walked and the kids we’re biking. So cozy. By thee way, do you see how tanned my legs are? All thanks to Ida Wargs tanning products. I use Instant tan. 

Jag måste bara ge lite extra cred till den här mannen idag. Jag fattar inte hur han orkar stå ut med mig. Jag har såklart mina bra stunder också men när jag är såhär negativ, arg och deppig som jag blir några dagar i månaden så får han ta så mycket skit. Han vet ju att det inte är ”jag” och håller sig undan så mycket han kan men jag tänker att det ändå måste vara jobbigt. Jag är så tacksam att han alltid ställer upp för mig, underlättar, gör saker bättre och håller sitt humör uppe. Alla borde få ha en sån här man i sitt liv. Min absolut bästa vän. Jag är så dålig på att säga det till honom. Han förtjänar att höra det varje dag, flera gånger om.

Nu ska jag byta om och åka in till stan på lunch. Ha en underbar onsdag, PUSS <3

//I also need to give some extra cred to this guy today. I don’t understand how he can put up with me. Off course I have some good moments too but when I’m this negative, mad and depressed like I get a few days every month, he just have to put up with to much crap. Her knows that that’s not really ”me” and he stays away as much as he can but I still imagine that it have to be hard. I’m so thankful that his always there for me, makes things easier, better and keeps his mood up. Everyone should get to have a man like this in their lives. My absolute best friend. I’m so bad at telling him that. He deserves to hear that everyday, several times around. 

Now I’m going to change and go in to town for some lunch. Have a wonderful Wednesday, XOXO <3

6 kommentarer18
/mars
18:00

GOING THROUGH SOME OLD PHOTOS..

Idag kom mamma förbi mig med massor av gamla album på oss när vi var små. Hur kul är det att sitta och kolla i album? Sånt finns ju liksom inte längre på samma sätt. Där tog man ju en bild som man inte direkt kunde se, utan fick snällt vänta på att framkalla. Nu kan man ju ta flera bilder samtidigt och välja ut den bästa, men förut hade man liksom bara en chans, om man inte ville slösa på filmrullen, haha. Kontraster alltså.

//Today my mom came by with a lot of old albums of us when we were younger. How fun to sit and look in those kind of albums? You don’t have that in the same way anymore. Then you just took a picture that you couldn’t see right away, you had to wait for the film to be developed. Now you can just take a lot of pictures of the same thing and pick out the best one, but before you just had one chance, if you didn’t want to use up all the film, haha. These contrasts. 

Här är mamma, pappa och jag. Ingen aning om min ålder här men kan gissa på 12-13 år. Tycker ni att jag är lik någon av mina föräldrar?

//Here is my mom, dad and me. I have no idea how old I am here but I can guess on like 12-13 years. Do you think I look like one of my parents? 

Här är jag och mormor. Jag vet inte ålder här heller med tippar på 14 år. Jag var verkligen en riktig fjortis på den tiden, haha. Rakade ögonbryn, stora runda ringar som örhängen och linne så att man skulle se att jag hade bh, fast jag inte als behövde det, hehe. Det var tider det.

//Here is me and my grandmother. I don’t know my age here either but I guess about 14 years old. I really was a big teenybopper at that time, haha. Shaved eyebrows, big hoop earrings and a tank top so that you could see that I was wearing a bra, even though I didn’t need it, hehe. Those times. 

Jag och janni på en strand, någonstans. Tycker ni att vi är lika oss nu? Förresten, spana in vampyren i högra hörnet, HAHA. Seriöst?

//Me and Janni on a beach, somewhere. Do you think that we look like ourselves? By the way, check out the vampyre in the right corner, HAHA. Seriously? 

Om någon av er hörde podd-avsnittet där vi pratade om vilken klädstil vi hade när vi var yngre så kanske ni minns att jag sa att jag alltid hade på mig en Fila tröja. Detta var den tröjan jag älskade mest och använde så ofta jag kunde, hehe. 13 år fyllde jag här. Notera då att jag fyller år 17 juli, så mitt i sommaren, och ändå envisades med att ha på mig en stor och varm Fila tröja.

//If anyone of you heard the podcast episode were we talked about what clothes we were wearing when we were younger you might remember that I said that I always wore a sweater from Fila. It was this sweater that I loved the most and always wore, hehe. I was turning 13 years old here. Then note that my birthday is the 17th of July, so in the middle of summer, and I still wanted to wear a big and warm sweater from Fila. 

Jag och Janni innan en skolavslutning, haha. Alltså på riktigt, vad har vi på oss? Orkar inte. Kommer ihåg att jag älskade den där tröjan också. Blandade att ha den till jeans, jeanskjol och vit kjol och kände mig alltid så fin. Kul att minnen kommer tillbaka när man ser korten. Tack mamma för att du sparat så många kort på oss, måste göra samma till mina barn <3

//Me and Janni before our summer Hollidays, haha. For real, what were we wearing? I can’t handle it. I remember that I loved this shirt so much too. I always mixed wearing it with jeans, a jeans skirt or a white skirt and always felt so beautiful. It’s so fun with all the memories that comes back when you see these pictures. Thanks mom for saving so many pictures of us, I need to do the same thing for my kids <3

2 kommentarer07
/mars
19:00

10 THINGS YOU DON’T KNOW ABOUT ME

Det var så sjukt länge sedan jag körde en lista med saker ni inte vet om mig så jag tänkte göra en nu. Jag tycker att det är svårt att komma på saker men såklart finns det ju massor som ni inte vet om mig. Här kommer en del av det.

1 – Jag älskar att sova i ett riktigt kallt rum. Vi snackar alltså att ha öppen balkongdörr mitt i vintern. Jens håller på att bli tokig på mig då han måste frysa hela nätterna medans jag sover absolut bäst när det är typ 15 grader i rummet.

2 – Jag är aldrig sen. Det värsta jag vet är folk som är sena, tycker att det är så respektlöst (älskar dig ändå Edita, haha). Om jag går på event osv så är jag oftast alltid först där. Dom få undantagen jag är lite senare är på grund av att jag gått dit med någon annan (typ Edita), men aldrig någonsin när jag är själv.

3 – Ingen kanske har missat att jag är kontrollfreak men det är på den nivån att om jag ska iväg och resa så kan jag inte ha stökigt i min resväska. Om saker har flyttats omkring under resan (tex flyg) så packar jag alltid om när jag kommit fram. Klarar verkligen inte av att veta att den är stökig.

4 – Jag hatar kallt vatten och dricker det alltid ljummet. Kan verkligen inte dricka iskallt, då känns det som att jag ska kräkas. Hellre jättevarmt vatten än kallt. Detta gäller alla drycker (undantag champagne för den dricker man så långsamt så då funkar det med kallt).

5 – Jag presterar alltid dåligt under press. Jag hatar att behöva bevisa någonting för någon och ger alltid upp i stället. Detta gäller allt, ta körkort (uppkörning), praktiska prov och träning. Jag tror inte att jag kan ha en personlig tränare för då skulle jag gå därifrån bara. Mina bästa träningspass är när jag pushar mig själv, utan någon som ska kolla på. Då presterar jag på topp.

//It was a really long time ago that I did a list with things you don’t know about me so I’m planning to do one now. I think it’s so hard to think about things but of course there are a lot of things you don’t know. Here are some of it. 

1 – I love to sleep in a really cold room. We are talking open balcony doors in the middle of the winter. Jens are going crazy since he have to freeze during the whole night while I sleep so good when it’s about 15 degrees in the room. 

2 – I’m never late. The worst thing I know is people who are late, it’s such a lack of respect (I still love you Edita, haha). If I go to events etc I’m always the first one there. Those few exceptions that I have when I’ve been late is when I go with someone else (like Edita), but never ever when I go alone. 

3 – No one might have missed that I’m such a controllfreak but it’s on that level that if I’m going somewhere I really can’t have a messy bag. If things move around during the trip (for example on a flight) I always repack when I arrive. I really can’t handle the mess. 

4 – I hate cold water and always drink it luke warm. I really can’t drink ice cold, it feels like I’m going to vomit. I rather drink really hot than cold. This includes all drinks (except for champagne since you drink it so slow and then cold works). 

5 – I’m always preforming bad under pressure. I hate to have to prove something for anyone and always just give up instead. This regards everything, take my drivers licens (driving test), practical tests and workout. I don’t think that I could have a personal trainer since then I would just leave. My best workout sessions is when I’m pushing myself, without anyone watching. Then I preform my absolute best. 

6 – Jag är dålig på att träffa nya människor. Jag misstänker att jag har någon typ av diagnos för jag vet verkligen inte hur man gör. Jag frågar sällan frågor tillbaka, inte för att jag inte kommer på någon fråga, jag är bara helt enkelt inte intresserad. Konstigt att säga kanske (låter väldigt ego) men så funkar jag. Om jag frågar tillbaka så är det för att jag hela tiden försöker påminna mig själv att göra det för att inte vara otrevlig, det kommer liksom inte naturligt.

7 – All min vakna tid tuggar jag tuggummi. Enda tiden på dagen när jag inte gör det är när jag äter. Detta märks på mina käk-muskler, som har blivit så mycket större nu än förut när jag inte gjorde det. Kanske ska köra lite botox där så att jag inte ser ut som en fyrkant snart, hehe.

8 – Jag hatar salt. Om jag tex äter chips så kan jag bara äta några stycken och sedan får jag nog. Jag har aldrig salt på maten och känner direkt om någon saltat min pasta. Värsta jag vet.

9 – Jag har ett katastrof-tänk utan dess like. Varje gång jag varit och handlat och Jens är hemma med barnen förväntar jag mig att en ambulans står utanför porten när jag kommer tillbaka och någonting har hänt. Varje gång.

10 – Jag har otroligt lätt för att göra mig av med saker, kläder jag inte använder eller saker jag inte tycker passar in. Jag är med andra ord helt tvärt emot en samlare. Finns det något ord för det?

Det var dom sakerna jag kunde komma på, hehe. Berätta någonting ingen annan vet om er! Sånt är så kul att läsa. PUSS <3

//6 – I’m really bad at meeting new people. I suspect that I have some kind of diagnosis since I really don’t know how you do it. I rarely asks questions back, not because I can’t think of any question, I’m simply just not interested. It might sound weird to say (sound very ego) but that’s how I work. If I ask something back it is because I always try to remember myself to do it to not seem rude, it doesn’t come to me naturally. 

7 – All of my awaken time I chew gum. The only time of the day I don’t is when I eat. You can see that on my jaw-muscles, they have gotten so much bigger lately. I might do some botox there soon so I don’t look like a square, hehe.

8 – I hate salt. If I for example eat chips I can only eat a few of them and then I’ve had enough. I never have salt on my food and feel right away if someone have salted my pasta. The worst thing I know. 

9 – I have such a disaster-thinking. Every time I’ve been grocery shopping and Jens is at home with the kids I expect the ambulance to be infront of my door when I get home and something have happened. Every time. 

10 – I have incredibly easy to get rid of things, clothes I don’t use or things I don’t think would fit in. In other words I’m the total opposite to a collector. Is there any word for that? 

That was a few things I could think of now, hehe. Tell me something no one knows about you! Those things are so much fun to read. XOXO <3

8 kommentarer
28
/januari
08:15

WEEK 5

Sweater – BikBok

God morgon! Båda barnen vaknade upp förkylda idag, men inte så sjuka att dom inte kan gå till förskolan så det känns bra. Alla är ju lite snoriga den här tiden så jag hade förväntat mig det, hehe. Jag känner samma så det är bara hålla ut. Snart kommer våren. Eftersom att det är måndag idag tänkte jag dela med mig av hur veckans schema ser ut så här kommer det.

Måndag – Köpa nya baströjor/byxor till barnen. Allt blir så slitet på förskolan, helt otroligt. Göra klart samarbeten, mejla.

Tisdag – Städa hemma, blogga, fundera ut nytt ämne till podden. Kom gärna med förslag. Jag älskar att ta upp massor av frågor från er. Någonting ni gillar?

Onsdag – Frukost event och lunch event. Resten av dagen ska jag redigera bilder, fokusera på bloggen. Ett samarbete ska upp.

Torsdag – Vi släpper ett nytt avsnitt av podden, den här veckan med våra män Jon och Jens. Så peppad på att se vad ni tycker. Lunch event och ett till eftermiddags event.

Fredag – Inga planer. Ev gå ut och äta med Peter och Stephanie, men det beror på om vi hittar någon barnvakt.

Helgen – Inga planer alls! Bara mysa med barnen, leka och försöka hitta på någonting kul. Ska höra med Edita om vi kan ses och leka med tjejerna. Livia saknar sin bästis, och jag med, hehe <3

Där är mina planer. Det dyker ju alltid upp någonting mer men så ser det ut just nu. Vad har ni för planer för veckan? PUSS <3

//Good morning! Both of the kids woke up with a cold today, but they are not sick so they can go to preschool so that feels good. Everyone is a bit snotty now so I did suspect it, hehe. I feel the same way so you just have to hang in there. Soon the spring is here. Since it’s Monday today I’m planning to share my weekly schedule so here it is. 

Monday – Buy some new clothes for the kids. Everything gets so worn out at preschool, it’s insane. Finnish a few collaborations, email. 

Tuesday – Clean at home, blog, think about a new subject for the podcast. You are more than welcome to share your suggestions. I love to answer questions from you. Is that anything you like? 

Wednesday – Breakfast event and lunch event. The rest of the day I’m going to edit pictures, focus on the blog. Post a collaboration. 

Thursday – We’re releasing a new episode of the podcast, this week with our husbands Jon and Jens. So excited to see what you think about it. Lunch event and one more event in the afternoon. 

Friday – No plans. Possibly go out to dinner with Peter and Stephanie, but that depends on if we find any babysitter. 

Weekend – No plans at all! Just hang out with the kids, play and try to find something fun to do. I’m going to ask Edita if we can hang out with the girls. Livia misses her best friend, and so do I, hehe <3

Thats my plans. Something else always shows up too but this is how it looks now. What are your plans for the week? XOXO <3

0 kommentarer